Paliwo Lotnicze dostępne na lotnisku w Mielcu (EPML)

Dla użytkowników statków powietrznych dostępna jest Kontenerowa Stacja Paliw o następujących pojemnościach:

  • AVGAS 100LL: 10 000 litrów
  • JET A-1: 20 000 litrów

BEZ AKCYZY

Z AKCYZĄ

NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

6,36 zł

7,82 zł

8,37 zł

10,29 zł

3,48 zł

4,28 zł

5,12 zł

6,30 zł