Paliwo Lotnicze dostępne na lotnisku w Mielcu (EPML)

Dla użytkowników statków powietrznych dostępna jest Kontenerowa Stacja Paliw o następujących pojemnościach:

  • AVGAS 100LL: 10 000 litrów
  • JET A-1: 20 000 litrów

BEZ AKCYZY

Z AKCYZĄ

NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

10,09 zł

12,42 zł

12,10 zł

14,89zł

6,54 zł

8,04 zł

8,18 zł

10,06 zł