Paliwo Lotnicze dostępne na lotnisku w Mielcu (EPML)

Dla użytkowników statków powietrznych dostępna jest Kontenerowa Stacja Paliw o następujących pojemnościach:

  • AVGAS 100LL: 10 000 litrów
  • JET A-1: 20 000 litrów

BEZ AKCYZY

Z AKCYZĄ

NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO

6,84 zł

8,41 zł

8,85 zł

10,88 zł

3,71 zł

4,57 zł

5,36 zł

6,59 zł