Użytkownicy lotniska i inne podmioty zainteresowane mają dostęp do Instrukcji. Instrukcja Operacyjna Lotniska jest dostępna (w wersji elektronicznej, do pobrania na dole strony) wydrukowana do wglądu w siedzibie Spółki.

Wersje papierowe, elektroniczne niepochodzące z oficjalnych źródeł dystrybucji, mogą być nieaktualne i za każdym razem należy upewnić się, że używana wersja jest aktualna. Stosowna informacja o możliwym używaniu nieaktualnej wersji dokumentu umieszczona jest w stopce.

Lotnisko Mielec posiada prawo własności do informacji ujawnionych w niniejszym dokumencie. Odbiorca, przyjmując ten dokument zgadza się, że ani ten dokument, ani ujawnione w nim dane nie zostaną przeniesione do innych dokumentów lub nośników, ani udostępnione osobom trzecim bez pisemnego upoważnienia.