Dane nie do użytku operacyjnego, zawsze sprawdź aktualną wersję AIP i NOTAM przed lotem.