Lotnisko Mielec spełnia funkcje lotniskowe na potrzeby:

  • Lotnictwa fabrycznego – próby produkowanego sprzętu lotniczego
  • Lotnictwa bazowania samolotów agrolotniczych
  • Lotnictwa gospodarczo-usługowego
  • Lotnictwa dyspozycyjnego „biznesowego” – krajowego i zagranicznego
  • Lotnictwa ratowniczo-sanitarnego
  • Lotnictwa sportowego i turystycznego
  • Lotnictwa ogólnego i różnych form szkolenia lotniczego
  • Lotnictwa pasażerskiego i czarterowego dla samolotów o kodzie 4B

Dane identyfikacyjne spółki:

Lotnisko Mielec Sp. Z o.o. Ul. Lotniskowa 30 39-300 Mielec NIP: 8171396434 KRS: 0000171520 REGON: 690407655 Kapitał zakładowy 18 551 000 zł

Zarząd

Łukasz Kalinka Prezes Zarządu tel.: +48 17 788 77 97 e-mail:  kontakt@lotniskomielec.pl

Informacje o spółce Lotnisko Mielec Sp. z o.o.
Informacje o spółce Lotnisko Mielec Sp. z o.o.