Z uwagi na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami dotyczącymi ich bezpiecznego użytkowania w polskiej przestrzeni powietrznej. Informacje na temat obowiązujących regulacji prawnych oraz zasad bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi dostępne są na stronach internetowych ULC i PAŻP

Ze względów bezpieczeństwa loty bezzałogowcami w ATZ Mielec wymagają zgłoszenia zgodnie z zamieszczonym poniżej formularzem !

 

 

Zgłoszenie planowanych lotów BSP w ATZ EPML wymaga wysłania załączonego formularza mailem na adres tower@lotniskomielec.pl. Na każdy wysłany wniosek należy oczekiwać odpowiedzi bez względu na to czy będzie wydana zgoda czy nie.

 

 

 

Zgłoszenie pokazów z użyciem sztucznych ogni w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska UWAGA!! Przed wysłaniem formularza upewnij się na tej mapie, że zgłoszenie jest konieczne. Jeżeli lokalizacja pokazu znajduje się poza pomarańczową strefą – nie otrzymasz odpowiedzi.

 

 

 

Zgłoszenie emisji wiązki lasera lub światła z reflektorów (szperaczy) w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska UWAGA!! Przed wysłaniem formularza upewnij się na tej mapie, że zgłoszenie jest konieczne. Jeżeli lokalizacja pokazu znajduje się poza pomarańczową strefą – nie otrzymasz odpowiedzi.

 

 

 

Zgłoszenie przeprowadzenia pokazów z użyciem balonów w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej UWAGA!! Przed wysłaniem formularza upewnij się na tej mapie, że zgłoszenie jest konieczne. Jeżeli miejsce wypuszczenia znajduje się poza pomarańczową strefą – nie otrzymasz odpowiedzi.

 

 

 

Zgłoszenie wypuszczenia lampionów/balonów z diodami LED w strefie obejmującej przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska UWAGA!! Przed wysłaniem formularza upewnij się na tej mapie, że zgłoszenie jest konieczne. Jeżeli miejsce wypuszczenia znajduje się poza pomarańczową strefą – nie otrzymasz odpowiedzi.

 

 

 

Formularz zgłoszenia rezerwacji przestrzeni powietrznej na potrzeby ćwiczeń, zawodów, pokazów oraz innych przedsięwzięć lotniczych w tym lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza VLOS

 

 

 

Formularz Zgłoszenia wypuszczenia balonu stratosferycznego / sondowanie atmosfery w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej.

 

 

Zgoda zarządzającego nie jest wymagana w przypadku:

a) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu;

b) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze lżejszej niż 900 g w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska i nie wyżej niż 30 m albo do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od Ciebie;