Miejsce pracy: Mielec

Zakres obowiązków:

 • rozpoznawanie lokalnych zasad i procedur obowiązujących na lotnisku niekontrolowanym: charakteru lokalnego ruchu lotniczego, ukształtowania terenu, przeszkód terenowych, danych dotyczących raportów meteorologicznych oraz lokalnych procedur alarmowania służb ratowniczych;
 • dokonywanie stałej oceny zdatności stanowiska operacyjnego oraz jego wyposażenia do zapewniania AFIS, w tym radiostacji lotniczej oraz środków łączności z innymi służbami ruchu lotniczego (ATS), służbą meteorologiczną, służbami ratowniczymi oraz służbami utrzymania lotniska;
 • posługiwanie się urządzeniami łączności wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz wzrokowymi pomocami nawigacyjnymi (VAN);
 • pozyskiwanie danych niezbędnych do zapewniania AFIS dotyczących: ruchu lotniczego, wykorzystania przestrzeni powietrznej, warunków atmosferycznych, lokalnych porozumień i procedur ruchu lotniczego dotyczących lotniska lub części przestrzeni powietrznej;
 • współdziałanie ze służbami utrzymania i eksploatacji lotniska, ratowniczymi, ze służbą meteorologiczną, z właściwym terytorialnie ośrodkiem zapewniającym kontrolę ruchu lotniczego;
 • przekazywanie załogom statków powietrznych planów lotów;
 • udostępnianie informacji lotniczej: danych o pogodzie oraz innych ważnych informacji, niezbędnych do planowania i przeprowadzenia lotu;
 • prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej z zachowaniem wymaganych standardów: stosowanie technik pracy z mikrofonem, wymowa we właściwym tempie i z prawidłową dykcją, stosowanie frazeologii lotniczej, stosowanie zrozumiałej komunikacji, gdy zakres przekazywanych informacji wykracza poza obowiązującą frazeologię;
 • odbiór informacji z różnych źródeł, ich analiza i przekazywanie jej właściwym odbiorcom we właściwym czasie;
 • nadawanie realizowanym zadaniom właściwego priorytetu;
 • śledzenie zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku lotniczym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • brak przeciwskazań zdrowotnych
 • gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • Aktualne lub wygasłe świadectwo kwalifikacji FIS lub AFIS
 • Świadectwo radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Szkolenie przygotowujące do pracy
 • Ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego       
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego                                            

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 31.01.2020 r. na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres kontakt@lotniskomielec.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)."