Zakres obowiązków:

·      Ewidencja majątku Spółki,

·      Ewidencja sprzedaży, zakupów, stanu magazynów

·      Ewidencja i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym,

·      Sporządzanie dowodów księgowych,

·      Uzgadnianie sald i analiza kont księgowych,

·      Bieżąca analiza stanu zobowiązań i należności,

·      Sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych comiesięcznych,

·      Sporządzanie kwartalnych informacji dla właściciela w zakresie wyników ekonomiczno – finansowych Spółki,

·      Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

·      Sporządzanie planu działalności Spółki wraz z jego analizą,

·      Opracowywanie i stosowanie zasad (polityki) rachunkowości w Spółce,

·      Inne prace związane z prowadzeniem pełnej księgowości w spółce na samodzielnym stanowisku pracy.

 

Wymagania niezbędne:

·     wykształcenie wyższe lub średnie,

·     znajomość zagadnień z rachunkowości i księgowości,

·     doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - minimum 3 lata.

 

Wymagania dodatkowe:

·     Mile widziana znajomość obsługi programu Symfonia – moduł księgowania;

·     certyfikat księgowy.

 

Oferujemy:

·     Umowę o pracę na pełen etat, w systemie jednozmianowym·     Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego·     Ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego       ·     Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 10.04.2020 r. na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres kontakt@lotniskomielec.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)."