Background Image

Ogłoszenia

Lista ogłoszeń dodanych przez Lotnisko Mielec

Na sprzedaż dwa zbiorniki naziemne ciśnieniowe

Dodano: 2017-09-06

LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. 39 – 300 Mielec ul. Lotniskowa 30 oferuje do sprzedaży dwa zbiorniki naziemne ciśnieniowe na paliwo propan, o pojemności 4850 l każdy. Zbiorniki są pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i posiadają aktualne księgi rewizyjne....


Zobacz ogłoszenie


Konkurs ofert na organizację imprezy plenerowej

Dodano: 2017-07-18

LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. ul. Lotniskowa 30 39 – 300 Mielec Ogłasza konkurs ofert na organizacje w dniu 12.08.2017 r na lotnisku w Mielcu imprezy plenerowej masowej pn.  „80 – lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Pisemne oferty należy...


Zobacz ogłoszenie


Konkurs ofert na prace projektowe

Dodano: 2017-06-29

LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. ul. Lotniskowa 30 39 – 300 Mielec ogłasza konkurs ofert na prace projektowe Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:  Oferta na projekty budowlane i projekty wykonawcze płyty posadowienia kontenerowej stacji paliw...


Zobacz ogłoszenie