Z uwagi na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami dotyczącymi ich bezpiecznego użytkowania w polskiej przestrzeni powietrznej.

  1. Ze względów bezpieczeństwa loty dronami muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR), strefami kontrolowanymi lotnisk wojskowych (MCTR), strefami ruchu lotniskowego cywilnych lotnisk niekontrolowanych (ATZ), strefami ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) oraz strefami niebezpiecznymi (D). 

Mapa struktury przestrzeni powietrznej (źródło: PAŻP). 

  1. Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych w strefach ruchu lotniskowego lotnisk cywilnych i wojskowych (ATZ i MATZ) oraz w strefach niebezpiecznych (D) za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą.
  1. Sankcje karne za nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń określone są w ustawie
    z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Naruszenia przepisów ustawy zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5.
  1. Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązujących regulacji prawnych oraz zasad bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi dostępne są na stronach internetowych ULC i PA�P.

 

Procedura zgłaszania lotu BSP w ATZ EPML:

  • wypełnij zgłoszenie (do pobrania poniżej)
  • prześlij wypełnione zgłoszenie (skan) na adres tower@lotniskomielec.pl
  • oczekuj na odpowiedź: zgodę lub brak zgody na wykonanie lotu w BSP w ATZ EPML

 

Zgoda zarządzającego nie jest wymagana w przypadku:

a) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu;

b) wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS dronami lub modelami latającymi o wadze lżejszej niż 600 g w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska i nie wyżej niż 30 m albo do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od Ciebie;